Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne

Następujące informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo niniejszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane są gromadzone z jednej strony przez Państwa, którzy nam je przekazują. Mogą to być np. dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody, gdy odwiedzasz stronę internetową za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Gdy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w następującym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Zewnętrzny hosting

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostingodawcę). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie przestrzegał naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach.

Informacja o urzędzie odpowiedzialnym

Urzędem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Heigenmoser Personalkompetenz e.K.
Frühlingstrasse 31
83022 Rosenheim

Telefon: 08031 – 80 77 867
E-mail: kontakt@heigenmoser-pflege.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie podano bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu, w którym cel ich przetwarzania przestanie mieć zastosowanie. W przypadku złożenia przez Państwa uzasadnionego żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy zatrzymania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Veit Krahl
Zewnętrzny inspektor ochrony danych w Rosenheim
Altvaterweg 3
83052 Bruckmühl

Phone: 08062 7252115
E-mail: mail@veit-krahl.de

Uwaga na temat przekazywania danych do USA i innych państw trzecich

Korzystamy m.in. z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (Art. 21 DSGVO)

Jeżeli PRZETWARZANIE DANYCH JEST OPARTE NA ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

Jeżeli DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDYM MOMENCIE ZAŻĄDAĆ SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TO, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. gromadzenie danych na tej stronie

Cookie-Einstellungen ändern

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookies”. Cookies są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie pochodzące od firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy wchodzi on na naszą stronę (pliki cookie firm zewnętrznych). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowania użytkownika lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Można tak ustawić przeglądarkę, aby użytkownik był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na zapisywanie plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli o nią poproszono.

Dane, które wprowadzą Państwo w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymywania danych – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), o ile została ona udzielona.

Dane, które przesyłasz do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostają u nas do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

5. wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts

Niniejsza strona korzysta z tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, proszę zapoznać się z https://developers.google.com/fonts/faq oraz polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. usługi własne

Postępowanie z danymi osób ubiegających się o pracę

Oferujemy Państwu możliwość złożenia do nas aplikacji (np. drogą elektroniczną, pocztą lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że Państwa dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Gdy wyślesz do nas aplikację, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeśli wyrazili Państwo na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, podane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Czas przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Zapis ten służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy ustawowe zobowiązania do przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Działanie to może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie są Państwo w stanie usunąć danych.

Dopuszczenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, może być możliwe włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli aplikantów w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku odpowiednich wolnych miejsc pracy.

Włączenie do puli aplikantów odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.W takim przypadku dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją powody prawne do ich zachowania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

Nasze obecności w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Wykorzystywane przez nas sieci społecznościowe można znaleźć szczegółowo poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą generalnie analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Podczas odwiedzania naszych stron w mediach społecznościowych uruchamiane są liczne operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak w pewnych okolicznościach gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP użytkownika.

Z pomocą danych zgromadzonych w ten sposób operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są preferencje i zainteresowania użytkownika. W ten sposób można wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są Państwo zalogowani lub byli zalogowani.

Proszę również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procedur przetwarzania na portalach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze procedury przetwarzania danych mogą być zatem przeprowadzane przez operatorów portali mediów społecznościowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania i postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych na odpowiednich portalach społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze obecności w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie możliwie najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być podane przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Proszę pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych są usuwane z naszych systemów, gdy tylko przestaje obowiązywać cel ich przechowywania, zażądają Państwo od nas ich usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub przestaje obowiązywać cel przechowywania danych. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Z Facebookiem zawarliśmy umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Niniejsza umowa określa, za jakie operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum..

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij na poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wenn Sie hier keine Übersicht mit unseren Standorten sehen, dann haben Sie in den Cookie-Einstellungen die Marketing-Cookies deaktiviert.

Sie können dies unter diesem Link anpassen.