Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg az e szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatok feldolgozását ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. A weboldal üzemeltetőjének elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat „Információk a felelős szervezetről” részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt Ön gyűjti, aki megadja nekünk. Ilyenek lehetnek például a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok.

Más adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtünk, amikor Ön az informatikai rendszereinken keresztül meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

A weboldal hibátlan működésének biztosítása érdekében gyűjtünk bizonyos adatokat. Más adatok felhasználhatók a felhasználói magatartás elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatok eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatainak feldolgozásához, akkor azt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Ezen kívül joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezekkel és más adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Analitikai eszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldal meglátogatása során a böngészési szokásai statisztikai elemzésre kerülhetnek. Ez főként úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik.

Az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információkért lásd az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot.

2. tárhely

Külső tárhely

Ezt a webhelyet egy külső szolgáltató (tárhelyszolgáltató) üzemelteti. Az ezen az oldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ide tartozhatnak az IP-címek, a kapcsolattartási kérelmek, a meta- és kommunikációs adatok, a szerződéses adatok, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a weboldal látogatottsága és a weboldal által generált egyéb adatok.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (6. cikk (1) lit. b DSGVO), valamint annak érdekében, hogy online kínálatunk biztonságosan, gyorsan és hatékonyan elérhető legyen egy professzionális szolgáltató által (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Webhostunk csak a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli az Ön adatait, és betartja az ezen adatokkal kapcsolatos utasításainkat.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

.

Adatvédelem

Az oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen céllal történik ez.

Megjegyezzük, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatokat nem lehet teljesen megvédeni a harmadik felek hozzáférésétől.

Mutatunk arra, hogy az internetes adattovábbítás (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat.

Információk a felelős hivatalról

A weboldalon történő adatkezelésért felelős hivatal:

Heigenmoser Personalkompetenz e.K.
Frühlingstrasse 31
83022 Rosenheim

Telefon: 08031 – 80 77 867
E-mail: kontakt@heigenmoser-pflege.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) kezelésének céljait és eszközeit.Megőrzési időszak

Míg a jelen adatvédelmi szabályzat nem tartalmaz pontosabb megőrzési időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön jogszerűen kéri a törlést, vagy visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más törvényes okok indokolják a személyes adatok megőrzését (pl. az adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre akkor kerül sor, ha ezek az okok megszűnnek.

Adatvédelemért felelős személy

Vállalatunknál adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki.

Veit Krahl
Külső adatvédelmi tisztviselő Rosenheimben
Altvaterweg 3
83052 Bruckmühl

Telefon: 08062 7252115
E-mail: 08062 7252115
E-mail: mail@veit-krahl.de

Figyelmeztetés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Az USA-ban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk rámutatni, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat továbbítani a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy az érintett személy jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, elemzik és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Mi több adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig történt adatkezelés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzéssel szemben (DSGVO 21. cikk)

Ha az adatkezelés az ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ VONATKOZÓ JOGALAPOK EBBEN AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓK. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Ha SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉSI CÉLOKRA KEZELJÜK, ÖN JOGOSULT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK AZONOS HIRDETÉSI CÉLOKRA történő KEZELÉSÉT JOGOSÍTVA MÁSODIK IDŐBEN ELLENŐRZNI, BELEÉRTVE A PROFILÁLISÍTÁST, HA AZ AZONOS KÖZVETLEN HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS. HA Ön NEM EGYEZTET BELE, AZ Ön SZEMÉLYES ADATAI NEM HASZNÁLHATÓK KÖZVETLEN HIRDETÉSRE (a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti kifogás).

Az illetékes felügyeleti hatósághoz való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz fordulni, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ön jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatizált módon feldolgozott adatait közös, géppel olvasható formátumban továbbítsuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön közvetlen továbbítást kér egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL- vagy TLS-titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött bizalmas tartalmak, például megrendelések vagy kérések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan lehet felismerni, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás be van kapcsolva, akkor a nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

A vonatkozó jogszabályok értelmében Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatokról, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, továbbá adott esetben az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jogáról. Ebből a célból, illetve ha további kérdései vannak a személyes adataival kapcsolatban, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai kezelésének korlátozását. E célból bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha Ön vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények gyakorlásához, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van ahhoz, hogy törlés helyett kérje személyes adatai kezelésének korlátozását.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozást nyújtott be, az Ön és a mi érdekeink közötti egyensúly megteremtése szükséges. Amíg nem állapítják meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatai kezelését, ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Cookie-Einstellungen ändern

Sütik

Weboldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis méretű szöveges fájlok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket a sütiket ideiglenesen a munkamenet időtartamára (munkamenetsütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet-sütik automatikusan törlődnek, amikor a weboldalon tett látogatása véget ér. A tartós sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngészője automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy Önnek, hogy bizonyos harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat használhassunk (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A cookie-knak különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal egyes funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más cookie-kat a felhasználói magatartás értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikáció folyamatának végrehajtásához (alapvető cookie-k) vagy a felhasználó által kívánt bizonyos funkciók (funkcionális cookie-k, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a weboldal megtekintésének mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tárolják, hacsak nincs más jogalap. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához annak érdekében, hogy szolgáltatásainak hibamentes és technikailag optimalizált nyújtását biztosítsa. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a cookie-adatok tárolására kizárólag e hozzájárulás alapján kerül sor (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztassák a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k tárolását, kizárhatja a cookie-k elfogadását egyedi esetekben vagy általában, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik felek vagy elemzési célokra használjuk, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat részeként, és szükség esetén a hozzájárulását kérjük.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • A használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép hostneve
  • Szerver lekérdezés ideje
  • IP cím

Az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatforrásokkal.

Az adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikk (1) f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag kifogástalan megjelenítéséhez és optimalizálásához – ehhez a szervernaplófájlokat naplózni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresést küld nekünk, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat, a megkeresés feldolgozása céljából és további megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Az adatok feldolgozására a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön megkeresése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedésekhez szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, amennyiben azt kéri.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. a megkeresése feldolgozásának befejezése után). A kötelező jogi rendelkezések – különösen az adatmegőrzési időszakok – továbbra is érintetlenek maradnak.

Emailes, telefonos vagy faxos megkeresés

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, a megkeresését és az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés) tároljuk és feldolgozzuk, hogy teljesíteni tudjuk a kérését. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Az adatok feldolgozására a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedésekhez szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, amennyiben azt megadta.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi kérelmeken keresztül küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. a kérelme feldolgozását követően). A kötelező jogi rendelkezések – különösen az adatmegőrzési időszakok – továbbra is érintetlenek maradnak.

5. bővítmények és eszközök.

Google webes betűtípusok

Ez a weboldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. Az oldal meghívásakor a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.

Ezért a használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ez tájékoztatja a Google-t arról, hogy az Ön IP-címét a weboldal eléréséhez használták. A Google WebFonts használata a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a weboldalon a betűtípusok egységes megjelenítésre kerüljenek. Ha megfelelő hozzájárulás szükséges (pl. hozzájárulás a cookie-k mentéséhez), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján alapul; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha az Ön böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, a számítógépén szabványos betűtípust használ.

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információkért lásd https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=de..

6. saját szolgáltatások

.

Álláspályázók adatainak kezelése

Megadjuk Önnek a lehetőséget, hogy pályázatot nyújtson be hozzánk (pl. elektronikusan, postai úton vagy online pályázati űrlapon keresztül). Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a jelentkezési folyamat részeként gyűjtött személyes adatainak köréről, céljáról és felhasználásáról. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatainak gyűjtése, feldolgozása és felhasználása az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és minden egyéb jogi rendelkezésnek megfelelően történik, és hogy adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Amikor Ön elküldi nekünk jelentkezését, a kapcsolódó személyes adatait (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, jelentkezési dokumentumok, az interjúkkal kapcsolatos feljegyzések stb.) olyan mértékben kezeljük, amilyen mértékben ez szükséges ahhoz, hogy döntést hozzunk a munkaviszony létesítéséről. A jogalap a BDSG 26. szakasza (munkaviszony létesítése), a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a szerződés általános létrejötte) és – amennyiben Ön beleegyezését adta – a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az Ön személyes adatait csak a vállalaton belül adjuk át azoknak, akik részt vesznek az Ön jelentkezésének feldolgozásában.

Ha az Ön jelentkezése sikeres, az Ön által megadott adatokat a BDSG 26. §-a és a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a munkaviszony céljából adatfeldolgozó rendszereinkben tároljuk.

Adatmegőrzési idő

Ha nem tudunk Önnek állásajánlatot tenni, Ön elutasítja az állásajánlatot vagy visszavonja a jelentkezését, fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által megadott adatokat a jelentkezési folyamat lezárását (elutasítás vagy visszavonás) követő 6 hónapig jogos érdekeink (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján tároljuk. Ezt követően az adatokat törlik, és a fizikai pályázati dokumentumokat megsemmisítik. Ez a nyilvántartás különösen jogvita esetén szolgál bizonyítékként. Ha nyilvánvaló, hogy az adatokra a 6 hónapos időszak lejárta után is szükség lesz (pl. egy közelgő vagy folyamatban lévő jogvita miatt), az adatokat csak akkor töröljük, ha a további tárolás célja már nem áll fenn.

Hosszabb tárolásra akkor is sor kerülhet, ha Ön ehhez hozzájárult (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), vagy ha a törlést jogszabályi tárolási kötelezettség akadályozza.

Ez csak akkor történhet, ha Ön nem tudja törölni az adatokat.

Felvétel a jelöltállományba

Ha nem teszünk Önnek állásajánlatot, lehetséges, hogy felvesszük Önt a jelöltállományba. Ha Önt felveszik, a jelentkezéséből származó összes dokumentumot és adatot továbbítjuk a jelentkezői körbe, hogy megfelelő álláslehetőségek esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot.

A jelentkezői körbe való felvétel kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulása alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Ön hozzájárulása önkéntes, és nem kapcsolódik a jelenlegi jelentkezési folyamathoz. Az érintett személy bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ebben az esetben a pályázói adatbázisból származó adatokat visszavonhatatlanul töröljük, kivéve, ha jogi okok miatt azokat meg kell őrizni.

A pályázói adatbázisból származó adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.

A pályázói adatbázisból származó adatokat legkésőbb a hozzájárulás megadásától számított két éven belül visszavonhatatlanul töröljük.

Megjelenésünk a közösségi médiában

Szociális hálózati adatok feldolgozása

Nyilvánosan elérhető profilokat tartunk fenn a közösségi hálózatokon. Az általunk használt közösségi hálózatokról az alábbiakban olvashat részletesen.

A közösségi hálózatok, mint például a Facebook, Twitter stb. általában elemezhetik az Ön viselkedését, amikor Ön meglátogatja a weboldalukat vagy egy olyan oldalt, amely integrált közösségi médiatartalmat tartalmaz (pl. „Tetszik” gombok vagy bannerhirdetések). Amikor Ön meglátogatja közösségi médiaoldalainkat, számos, az adatvédelem szempontjából releváns adatfeldolgozási művelet indul el. Részletesen:

Ha Ön bejelentkezik a közösségi média fiókjába, és meglátogatja a közösségi média jelenlétünket, a közösségi média portál üzemeltetője a látogatást az Ön felhasználói fiókjához rendelheti. Személyes adatai azonban bizonyos körülmények között akkor is összegyűjthetők, ha Ön nincs bejelentkezve vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi oldalon. Ebben az esetben az adatgyűjtés például az Ön végberendezésén tárolt sütik vagy az Ön IP-címének naplózása révén történik.

A közösségi hálózatok üzemeltetői az így gyűjtött adatokkal felhasználói profilokat hozhatnak létre, amelyekben az Ön preferenciáit és érdeklődési körét tárolják. Ily módon az érdeklődésalapú hirdetések megjeleníthetők az adott közösségi médiamegjelenésen belül és kívül is. Ha Önnek fiókja van egy adott közösségi médiaoldalon, az érdeklődésalapú hirdetések megjelenhetnek minden olyan eszközön, amelyen Ön bejelentkezett vagy bejelentkezett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk nyomon követni a közösségi médiaoldalakon végzett összes feldolgozási eljárást. A szolgáltatótól függően a további feldolgozási eljárásokat a közösségi médiaoldalak üzemeltetői végezhetik el. További információkért kérjük, olvassa el az adott közösségi médiaportálok felhasználási feltételeit és adatvédelmi rendelkezéseit.

Jogi alap

Közösségi médiajelenlétünk célja, hogy a lehető legátfogóbb online jelenlétet biztosítsuk. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek. A közösségi médiaoldalak által kezdeményezett elemzési folyamatok különböző jogalapokon alapulhatnak, amelyeket a közösségi médiaoldalak üzemeltetőinek kell biztosítaniuk (pl. a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás).

Felelős és jogérvényesítés

Amikor Ön meglátogatja valamelyik közösségi médiaoldalunkat (pl. Facebook), a közösségi médiaplatform üzemeltetőjével közösen vagyunk felelősek a látogatás során indított adatkezelési műveletekért. Elvileg mind velünk, mind az adott közösségi médiaplatform üzemeltetőjével (pl. Facebook) szemben érvényesítheti jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság és panasz).

Kérem, vegye figyelembe, hogy a közösségi médiaplatformok üzemeltetőivel való közös felelősségünk ellenére nem rendelkezünk teljes befolyással a közösségi médiaplatformok adatkezelési műveleteire. Lehetőségeink nagymértékben függnek az adott szolgáltató vállalati politikájától.

Tárolási időszak

Az általunk közvetlenül a közösségi médián keresztül gyűjtött adatokat töröljük a rendszereinkből, amint a tárolás célja megszűnik, Ön kéri tőlünk a törlést, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását vagy a tárolás célja megszűnik. A tárolt sütik az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön nem törli őket. A kötelező jogi rendelkezések – különösen az adattárolási időszakok – továbbra is érintetlenek maradnak.

Nekünk nincs befolyásunk az Ön adatainak tárolási idejére, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljaikra tárolnak. A részletekért kérjük, forduljon közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőihez (pl. az adatvédelmi szabályzatukban, lásd alább).

A közösségi hálózatok részletesen

Facebook

Profilunk van a Facebookon. A szolgáltatás szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

A Facebookkal közös adatfeldolgozási megállapodást (Adatkezelői kiegészítés) kötöttünk. Ez a megállapodás meghatározza, hogy milyen adatfeldolgozási műveletekért vagyunk mi vagy a Facebook felelős, amikor Ön meglátogatja a Facebook oldalunkat. Ezt a megállapodást az alábbi linken olvashatja el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum..

A reklámbeállításokat saját maga állíthatja be a felhasználói fiókjában. Ehhez kattintson az alábbi linkre, és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

A részleteket a Facebook adatvédelmi szabályzatában találja: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wenn Sie hier keine Übersicht mit unseren Standorten sehen, dann haben Sie in den Cookie-Einstellungen die Marketing-Cookies deaktiviert.

Sie können dies unter diesem Link anpassen.